Mengenali Program Pengesahan Pembekal Makanan FDA Amerika Syarikat

Sekiranya anda mengekspot atau ingin mengekspot  makanan dan bahan makanan ke Amerika Syarikat, anda harus mengetahui bahawa semua pengimpot makanan di Amerika Syarikat diwajibkan mematuhi dan menyedia program pengesahan pembekal makanan bagi setiap pembekal asing, berkuatkuasa 30 Mei 2017 . Program ini juga memerlukan pengesahan pengimpot bahawa makanan tersebut mematuhi segala undang-undang di AS.

Setiap pengimpot hendaklah memastikan dan mengadakan program dalaman bagi-

  • mengenalpasti apa-apa bahaya yang boleh timbul dari pemakanan bahan makanan berkenaan,
  • Menilai risiko yang mungkin dibawa oleh makanan tersebut, termasuk kebolehan pembekal asing tersebut memantau risiko,
  • Mengesah pembekal dan memastikan proses pengesahan pembekal,
  • Menjalankan aktiviti pengesahan pembekal,
  • Mengambil tindakan pembetulan, sekiranya timbul masalah.

 

Hubungi kami www.usimportsupport.com sekiranya anda memerlukan bimbingan profesional untuk memuaskan hati pengimpot atau pembeli anda di AS bahawa anda dapat memenuhi Program tersebut.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s